Yatırımcı İlişkileri

Makina Takım Endüstrisi A.Ş. ilk defa 1968 yılında hisse senetlerinin %16'lık kısmını halka arz etmiştir. Şirket'in hisse senetleri Şubat 1986 tarihinden bu yana İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmektedir. Şirket'in BIST'de işlem görmeye başladığı tarihteki sermaye tutarı 750 TL, halka açıklık oranı ise %26,85'dir. 

Şirket'in yıllar itibariyle sermaye tutarları ve halka açıklık oranları aşağıdaki gibidir;

 

           ÖNCEKİ 
SERMAYE (TL) 
                YENİ 
SERMAYE (TL) 
   ARTIRIM TARİHİ 
   (TİCARET SİCİL 
      İLAN TARİHİ) 
                    HALKA 
   AÇIKLIK ORANI 
     ANA ORTAKLIK PAYI (*) 
 -----  1.500 26.05.1986 %52,92  %47,08 
 1.500 4.500 03.10.1990 %40,04  %59,96 
 4.500 16.650 18.06.1991 %48,34  %51,66 
 16.650 38.295 05.07.1993 %48,95  %51,05 
38.295 76.590 30.12.1993 %48,95  %51,05 
76.590 248.918 07.09.1994 %56,50  %43,50 
248.918 746.753 07.11.1995 %66,24  %33,76 
746.753 821.428 03.12.1996

%66,24 

%33,76 
821.428 2.669.640 25.11.1997 %66,24  %33,76 
2.669.640 8.409.367 24.09.1998 %66,24 

%33,76 

8.409.367 16.818.733 09.03.2000 %66,24  %33,76 
16.818.733 28.000.000 17.03.2006 %45,29  %54,71 
28.000.000 50.000.000 23.07.2010 %55,26  %44,74 
50.000.000 100.000.000 25.09.2013 %40,04  %59,96 
 -- -- -- %16,86  %83,14 
100.000.000 200.000.000 26.01.2017 %8,84  %91,16